Syndicus

Sinds 1 september 2021 is de nieuwe wet op de mede-eigendom in voege, daardoor is het beheer van een gebouw nog meer een echte specialiteit geworden, die het best aan een professioneel wordt toevertrouwd.
U wenst een offerte op maat voor uw residentie? Neemt u vrijblijvend contact met ons op.

Wij voorzien telkens een beheer met volledige opdracht, inhoudende :

 • Beleggen van een jaarlijkse Algemene Vergadering en 3 à 4 vergaderingen met de beheerraad.
 • Opmaken van de notulen (indien gewenst tweetalig) en opvolging ervan.
 • Opvolgen van de betalingen ,beheren van de individuele rekeningen per gebouw, opvragen van de provisies, enz…
 • Beheer van de verzekeringspolissen, de gemeenschappelijke en eventueel ook de particuliere schadegevallen opvolgen.
 • Toezicht op de werken uit te voeren volgens de beslissingen van de Algemene Vergadering, bestellen van de benodigdheden voor onderhoud en laten uitvoeren van de werken die een normale bewoning vereisen.
 • Op de hoogte brengen van de gemeenschap van de noodzakelijk uit te voeren werken, advies verlenen...
 • Directie van het tewerkgesteld personeel en toepassing van het reglement van inwendige orde met inbegrip van opvolging technische delen.

Samengevat, alle nodige tussenkomsten, administratieve en juridische bijstand die een goed beheer vereisen, in samenspraak met de beheerraad en de Algemene Vergadering, conform de vernieuwde wetgeving op de mede-eigendom.

 • Wij volgen permanente opleiding zowel op ons eigen gebied als op technisch gebied.
 • Wij beschikken eveneens over de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering met financiële waarborg die voldoet aan de voorschriften van de deontologie van het BIV.
 • Wij beschikken over een kleine vergaderruimte, voor de samenkomst met de beheerraad of Algemene Vergadering van kleine Residenties, dat gratis ter beschikking wordt gesteld.
 • Tevens kunnen wij gratis juridisch advies aanbieden van een advocaat uit Oostende gespecialiseerd in appartementsrecht.